ค่าบริการเริ่มต้นสำหรับการออกแบบต่าง ๆ

ค่าบริการดังต่อไปนี้เป็นเพียงรายละเอียดเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ประเมินงาน หลังจากประเมินงานแล้วจะมีค่าบริการเสนอให้ลูกค้าพิจารณา โดยค่าบริการขึ้นอยู่กับรายละเอียดงานที่ลูกค้าต้องการ

เริ่มต้นที่ 8,999 – 49,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน

รายละเอียด :

1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์รูปภาพ JPG และ PNG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เริ่มต้นที่ 14,999 – 49,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของโลโก้และรายละเอียดอื่น ๆ

รายละเอียด:

CI (Corporate Identity) คือ การคิดและออกแบบเพื่อสร้างลักษณะเฉพาะของแบรนด์ เพื่อสร้างทิศทางของแบรนด์ให้เป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภค เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างทิศทางและตัวตนให้กับแบรนด์
การออกแบบ CI จะต้องมีโลโก้มาเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ายังไม่มีโลโก้ จะต้องทำการออกแบบโลโก้ก่อน หลังจากยืนยันแบบโลโก้แล้วจึงจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการออกแบบ CI ต่อไป
1. ออกแบบโครงสร้าง (Structure) ที่มีความสำคัญต่อแบรนด์ ซึ่งครอบคลุมการแนะนำแบรนด์ (Brand Introduction), คอนเซ็ปต์ในการออกแบบโลโก้ (Design Concept), การใช้งานโลโก้ (Logo Usage), ระบบสีที่ใช้ในแบรนด์ (Color System), ชุดตัวอักษรที่ใช้ในแบรนด์ (Typeface), องค์ประกอบอื่น ๆ ที่ใช้ในแบรนด์ (Element Design), รูปแบบที่ใช้ในแบรนด์ (Pattern Design) และตัวอย่างการนำไปใช้งาน (Usage Example)
2. CI จำนวน 10-15 หน้า ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในแต่ละส่วน
3. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
4. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์ PDF 
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เริ่มต้นที่ 9,999 – 59,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน

รายละเอียด:

ทางบริษัทจะมีการเสนอแผนงาน (Action Plan) ให้ลูกค้าทราบก่อน โดยรายละเอียดของแผนงานจะขึ้นอยู่กับจำนวนคอนเทนต์ที่ลูกค้าต้องการ
1. สร้างสรรค์เนื้อหาคอนเทนต์ สำหรับโพสต์ลงช่องทางออนไลน์ เช่น ภาพ หรือ คลิปสั้น ขึ้นอยู่กับขอบเขตงานที่ตกลงกัน

2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง (ต่อ 1 คอนเทนต์)
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เริ่มต้นที่ 2,999 – 9,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน

รายละเอียด:

1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์ JPG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เริ่มต้นที่ 6,999 – 49,999 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดงาน

รายละเอียด:

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ จะต้องมีโลโก้มาเรียบร้อยแล้ว หากลูกค้ายังไม่มีโลโก้ จะต้องทำการออกแบบโลโก้ก่อน หลังจากยืนยันแบบโลโก้แล้วจึงจะเป็นขั้นตอนในส่วนของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่อไป
1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์ PDF และ JPG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

เริ่มต้นที่ 4,999 – 39,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน (ราคาต่อ 1 ท่าทาง)

รายละเอียด :

1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ (ต่อ 1 ท่าทาง)
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง (ต่อ 1 ท่าทาง)
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์รูปภาพ JPG และ PNG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ไทยร่วมสมัย / ไทยสมัยใหม่

เริ่มต้นที่ 15,999 – 79,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน

รายละเอียด:

1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์รูปภาพ JPG และ PNG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ไทยโบราณ

เริ่มต้นที่ 15,999 – 79,999 บาท ขึ้นอยู่กับรายละเอียดงาน

รายละเอียด :
1. ออกแบบให้ชมอย่างน้อย 1 แบบ
2. แก้ไขได้อย่างน้อย 1 ครั้ง
3. ได้รับไฟล์หลัก Ai พร้อมไฟล์รูปภาพ JPG และ PNG
(เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

ขั้นตอนการบริการ

  • ลูกค้าแจ้งข้อมูลการออกแบบโดยละเอียดและชัดเจน เพื่อให้กราฟิกดีไซเนอร์ทราบแนวทางในการออกแบบและออกแบบมาได้ตรงใจที่สุด
  • สามารถแนบภาพร่าง ภาพตัวอย่างสไตล์งานที่ชื่นชอบ หรือภาพต้นแบบที่ต้องการให้กราฟิกดีไซเนอร์ชมได้เลย
  • กรณีที่ลูกค้าต้องการออกแบบชิ้นงานต่าง ๆ ที่ไม่ใช่โลโก้ เช่น CI หรือ บรรจุภัณฑ์ ลูกค้าจะต้องมีโลโก้ที่เป็นไฟล์ Ai มาเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่มี ขั้นตอนการออกแบบจะเริ่มจากการดราฟต์โลโก้หรือออกแบบโลโก้ก่อน หลังจากยืนยันแบบโลโก้แล้วจึงจะเป็นขั้นตอนการออกแบบชิ้นงานส่วนอื่นต่อไป
  • ชำระเงินเต็มจำนวนเพื่อจองคิวออกแบบ
  • หากต้องการใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงิน สามารถแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อออกใบเสนอราคา / ใบเสร็จรับเงินได้ในวันที่ทำการชำระเงินเท่านั้น
  • ระยะเวลาออกแบบอยู่ภายในช่วง 15 – 25 วันทำการหลังจากชำระเงิน (ขึ้นอยู่กับคิวงานและรายละเอียดงานที่ต้องประเมินจากบรีฟของลูกค้า)
  • เริ่มนับวันหลังจากวันที่ชำระเงิน เช่น ชำระเงินในวันจันทร์ นับวันอังคารเป็นวันที่ 1
  • ไม่นับรวมวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เงื่อนไขการให้บริการ

กรุณาอ่านก่อนทำการชำระเงิน

ไม่สามารถล้มแบบงานหรือเปลี่ยนแปลงบรีฟภายหลังการประเมินราคาและชำระเงิน

การล้มแบบงาน คือ การที่กราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบงานตามบรีฟของลูกค้า แต่เมื่อส่งแบบงานให้ลูกค้าชม ลูกค้าไม่เลือกแบบงานที่กราฟิกทำมาและต้องการเปลี่ยนแบบงานใหม่ด้วยข้อมูลการออกแบบที่ไม่เคยมีอยู่ในบรีฟที่แจ้งมาตอนแรก เช่น เปลี่ยนจากสไตล์เรียบหรูเป็นสไตล์มินิมอลน่ารัก / เปลี่ยนจากรูปแมวเป็นรูปคน / เปลี่ยนจากคนนั่งเป็นคนยืน / เปลี่ยนจากออกแบบชื่อเต็มเป็นออกแบบตัวอักษรย่อ เป็นต้น ซึ่งเป็นคนละสไตล์หรือคนละรูปโดยสิ้นเชิง ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์การล้มแบบนี้ไว้

หลังจากทำการชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิกงานและขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี ทางบริษัทจะยึดการสั่งงานตามยอดชำระที่สั่งเข้ามา

บริษัทของเราตั้งอยู่ที่พิษณุโลก เรารับออกแบบกราฟิกครบวงจร โดยทีมงานคนรุ่นใหม่ งานของคุณจะได้รับการออกแบบอย่างดีที่สุด เพราะการออกแบบที่สมบูรณ์เริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบ

ติดต่อเรา

Line Official

© 2022 SOMBOONBAB. ALL RIGHTS RESERVED.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart