Waan Dee

Waan Dee

Product Packaging

Description

ผลงานการออกแบบโลโก้และฉลากสินค้า "หวานดี" การออกแบบโลโก้โดยเน้นที่ชื่อแบรนด์ผสมผสานสัญลักษณ์ที่สื่อถึงดอกไม้ที่ผึ้งชอบ เพิ่มลวดลายภายในโลโก้ให้ดูไม่เรียบจนเกินไปและเป็นการสร้างความน่าสนใจได้ดี ในส่วนของการออกแบบฉลากก็จะเป็นการเน้นไปที่ความเรียบหรูเป็นส่วนในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ ให้ความรู้สึกพรีเมี่ยมต่อลูกค้า

ขอบคุณลูกค้าที่ให้โอกาสเราเป็นส่วนนึงของธุรกิจคุณนะคะ

Project Info

Clients
Waan Dee
Date
9 January , 2022

Contact Us

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart